Crowdfunding: Stichting Schoolbibliotheek van uw School

Bij dit crowdfundingsmodel richten we per school een Stichting op voor de Schoolbibliotheek. Het bestuur van de Stichting zal bestaan uit drie leden: 1 ouder, 1 leerkracht van de school, 1 afgevaardigde van Madelief. De Stichting zorgt voor het beheer van de financiën en legt jaarlijks verantwoording af aan de drie deelnemende partijen: ouders, school en Kinderboekhandel Madelief. Desgewenst kan Madelief de administratie hieromtrent voor de Stichting verzorgen.